Stacja kontroli pojazdów – czym się zajmuje? O czym musi pamiętać kierowca?

Na właścicielach pojazdów mechanicznych spoczywa szereg obowiązków. Muszą oni pamiętać m.in. o regularnych przeglądach, które przeprowadza się w stacjach kontroli. Czym dokładnie zajmują się takie stacje? Na czym polega ich działalność?

Czym jest stacja kontroli pojazdów?

Mianem stacji kontroli pojazdów określany jest organ lub podmiot posiadający uprawnienia do przeprowadzania badań zdatności do ruchu drogowego. Może być to organ zarówno publiczny, jak i prywatny. W Polsce działalność gospodarcza w tym właśnie zakresie ma charakter działalności regulowanej. Oznacza to konieczność uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.

Czym zajmują się stacje kontroli pojazdów?

Wykonywanie przeglądów technicznych pojazdów, okresowych badań oraz dodatkowych zabiegów mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa to główne zadania, jakie realizuje stacja kontroli pojazdów. Warszawa to doskonały przykład miasta, w którym funkcjonuje sporo tego typu podmiotów.

Badanie techniczne pojazdu – z jaką częstotliwością?

Eksperci z salonu Autoplaza przypominają, że samochody i inne pojazdy mechaniczne muszą być poddawane regularnym badaniom. Pierwsze takie badanie przeprowadzane jest w ciągu 3. lat od daty produkcji pojazdu, drugie – w ciągu 5. lat, a kolejne odbywają się raz w roku. Badanie techniczne oznacza drobiazgową kontrolę pojazdu obejmującą m.in. stan ogumienia, instalację LPG lub CNG, zawieszenie, silnik, układ hamulcowy etc.

Badanie techniczne pojazdu a przegląd – jaka jest różnica?

Brak ważnego badania technicznego pociąga za sobą poważne konsekwencje. Wynika to z tego, że badania techniczne są obowiązkowe. W tym tkwi kluczowa różnica pomiędzy nimi a przeglądami technicznymi. Przeglądy nie są obligatoryjne, niemniej jest wiele sytuacji, kiedy warto je przeprowadzać, np. gdy samochód jest przygotowywany do sprzedaży. Na przegląd powinna się też udać osoba, które kupuje auto z rynku wtórnego. Jeśli chodzi o częstotliwość przeglądów, to jest ona ustalana indywidualnie.